- pridėtas į krepšelį
Dydis: -
Dydžių lentelė
S/M
56 - 57 cm
M/L
58 - 59 cm
L/XL
60 - 61 cm
One size
56 - 60 cm
Privatumo politika

Interneto svetainės, esančios adresais www.hotheadcap.com, www.hotheadcap.eu, www.hotheadcap.lt ir www.hothead.lt (toliau kartu – “svetainės“), jų turinys, domenai, kodai, prekės ženklai (jei nenurodyta priešingai) ir visa kita svetainėse esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso galvos apdangalų gamintojui HOTHEAD CAP CO (telefonas: +37067859809, elektroninio pašto adresas: [email protected], toliau – “HOTHEAD“). Svetainės operatorius yra įmonė MB “Hothead cap”, įmonės kodas 304854894.

HOTHEAD nustato ir svetainių lankytojams skelbia naudojimosi svetainėmis taisykles, kurių sudėtinė dalis yra HOTHEAD privatumo politika, parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas“) nuostatomis.

 

NAUDOJIMOSI SVETAINĖMIS TAISYKLĖS

 

1. Asmenys, naudodamiesi svetainėmis, teisiškai įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse nustatytų sąlygų. Jeigu su šiomis sąlygomis nesutinkate, arba sutinkate iš dalies, maloniai prašome svetainėmis nesinaudoti.

2. Be tiesioginio HOTHEAD sutikimo draudžiama dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar bet kuria kita forma panaudoti svetainių, jų turinio ar kodo.

3. HOTHEAD gali savo nuožiūra, bet kada, vienašališkai, iš anksto nepranešę pakeisti ar papildyti šias taisykles ar jų dalį. Bet kurie pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėse momento.

4. HOTHEAD neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu į šiuos tinklalapius patenkama per Svetainėje esančias nuorodas.

5. Šioms taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai, galintys kilti dėl šių taisyklių taikymo, sprendžiami derybų būdu, o joms nepavykus –  Lietuvos Respublikos teismuose.

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Šioje privatumo politikoje (toliau – “Politika“) aprašomos svetainės lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo sąlygos.

 

1. SĄVOKOS:

1.1 Svetainė– svetainės, esančios adresais hotheadcap.com, www.hotheadcap.eu, www.hotheadcap.lt ir www.hothead.lt kartu ar bet kuri iš jų atskirai, su visais šioms svetainėms priklausančiais tinklalapiais.

1.2 Svetainės lankytojas – bet kuris svetainėje apsilankęs asmuo.

Kitos sąvokos ir apibrėžimai šioje Politikoje suprantami taip, kaip jie išdėstyti Reglamente.

 

2. HOTHEAD ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1 Svetainės lankytojų asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

2.2 Asmens duomenis rinkti šioje Politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3 Laikytis duomenų kiekio mažinimo principo, kaip tai apibrėžta Reglamento 5 straipsnio 1 dalies c punkte;

2.4 Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas jų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;

2.5 Neatskleisti svetainės lankytojų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai (i) gautas Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui arba (ii) atskleisti Jūsų asmens duomenis Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijoms mus įpareigoja įstatymai.

 

3. HOTHEAD RENKAMI ASMENS DUOMENYS

3.1 Svetainės lankytojai, kurie užpildo svetainėje patalpintą užklausos formą, HOTHEAD pateikia šiuos asmens duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, įmonės pavadinimą ir telefono numerį. Pažymime, kad norint pateikti užklausą pavardės ir įmonės nurodyti nebūtina. Taip pat prašome užklausos tekste nenurodyti jokių asmens duomenų, kurie nebūtų būtini Jūsų užklausai atsakyti. Išsiųsdami užklausą Jūs išreiškiate sutikimą HOTHEAD rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad HOTHEAD galėtų pateikti Jums atsakymą į užklausoje suformuluotą klausimą.

3.2 Svetainės lankytojams, kurie sekdami svetainėje patalpintomis nuorodomis ar bet kuriuo kitu būdu kreipiasi į HOTHEAD paskyras socialiniuose tinkluose, rekomenduojama susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo operatoriaus privatumo pranešimais.

 

4. SLAPUKAI

Slapukas, tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį , išmanųjį telefoną ar kitą įrenginį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos, kaip lankytojo vardas ar adresas. Jie naudojami siekiant padaryti svetainės naudojimą patogesniu svetainės lankytojams. Slapukų visada galima atsisakyti pakeičiant interneto naršyklės nustatymus, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios svetainės funkcijos.

Šioje svetainėje naudojami sesijos slapukai (renka bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi svetaine), GOOGLE ANALYTICS įrankio slapukai, su kurių renkama informacija detaliau galite susipažinti sekdami šią nuorodą ir funkciniai slapukai, kurie leidžia atpažinti svetainės lankytojus, kai jie antrą kartą grįžta į svetainę.

 

Jei turite bet kokių klausimų, pageidavimų, prašymų ar pasiūlymų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šia Privatumo politika, prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected] arba telefonu +37067859809.